EN

Szkolenia

Najwyższą jakość usług szkoleniowych i doradztwa gwarantuje nasz partner AVENHANSEN

Najczęściej wybierane

 

Prawo

 Z naszą pomocą prawo stanie się zrozumiałe nie tylko dla prawników!

Podatki są nieodłącznym elemnetme naszego życia.

Szkolenie z zakresu prawa zamówień publicznych.                     

Szkolenie z zakresu prawa ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych

Przedsiębiorcy prowadzący działalnośc gospodarczą

W celu swobodnego poruszania się w obrocie gospodarczym,

Znajomość prawa autorskiego i praw pokrewnych staje się z roku na rok
ważniejszym aspektem w obrocie gospodarczym.

  Szkolenie skierowane jest do kadr odpowiedzialnych za spełnianie wymagań prawnych w zakresie ochrony środowiska

Dla wszystkich urzędów administracji państwowej i samorządowej.

 

Umiejętności osobiste

Skutecznie wymień się informacjami.

Gesty, ruchy ciała, mimika, postawa i ukierunkowanie ciała, ruchy oczu

Kluczem do sukcesu jest zadowolony klient.

Przekonaj się, że nawet stresem możesz skutecznie zarządzać.

Nikt nie rodzi się mówcą.

Kreatywność drzemie w każdym z nas, wystarczy ją ukierunkować.

Podejmij aktywne działania do całkowitej eliminacji sporu.

Jeżeli chcesz być najlepszy musisz odpowiednio kontrolować emocje.

Zostań skuteczny liderem Twojego zespołu.

 

Szkolenia specjalistyczne

Jako obywatele kraju członkowskiego Unii Europejskiej otrzymaliśmy

możliwość korzystania ze środków finansowych oferowanych z budżetu UE

Z nami przygotujesz się na podstawowe działania obrotu międzynarodowego:

Szkolenie skierowane jest do pracowników zajmujących się negocjacją, zawieraniem kontraktów międzynarodowych.

Szkolenie kierujemy do osób odpowiedzialnych za sprzedaż lub zakup w przedsiębiorstwach

Mapowanie strumienia wartości jest metodą na określenie akumulacji kosztów

W celu skutecznego opanowania zaawansowanych technik

W związku z wejściem w życie nowelizacji ustawy o utrzymywaniu czystości i porządku w gminach

 

Zarządzannie i marketing

Nabądź wiedzę i umiejętności z zakresu prowadzenia kontaktów
i oddziaływania na odbiorców!

Umiejętne kształtowanie więzi

Motywuj swoich pracowników do działania!

Public relation są to opinie oraz poglądy społeczne
o działalności danej firmy lub instytucji.

Źródło finansowania działalności podmiotów ekonomii społecznej.

Świat skonstruowany jest wedle pewnych zasad.

Szkolenie przeznaczone jest dla osób zainteresowanych audytem.

    Szkolenie skierowane jest do zarządu i kadry kierowniczej.

Szkolenie adresowane jest do kadry kierowniczej i managerów firm.

Chcesz bardziej orientować się w budowie strategii firmy?

Dzięki naszemu szkoleniu nabędziesz wiedzę dotyczącą zastosowania
współczesnych rozwiązań logistycznych i zarządzania firmą.

 

Dział personalny

Jest to jedno z najtrudniejszych merytoryczno-organizacyjnych szkoleń.

Celem szkolenia jest zapoznanie z zasadami nowoczesnej polityki płacowej.

Chcesz zdobyć lub poszerzyć praktyczną wiedzę z zakresu HR?

Celem szkolenia jest przybliżenie uczestnikom zawodu sprzedawcy.

Wymagania są podstawą projektu.

     Szkolenie skierowane jest do pracowników działu HR, managerów oraz szefów firm.

Chcesz zrozumieć interakcje zachodzące między pracownikami?

Chcesz w sposób skuteczny rozwiać wątpliwości dotyczące ustalania prawa,

Tylko dzięki NAM poznasz innowacyjne praktyki rynkowe.

Social media inaczej internetowa społeczność we współczesnych czasach
skutecznie wpływa na rozwój firmy.

 

Komunikacja i negocjacje

Nabądź wiedzę i umiejętności z zakresu prowadzenia kontaktów
i oddziaływania na odbiorców!

Możliwość komunikowania się z innymi ludźmi jest bardzo ważna i potrzebna.

    Szkolenie skierowane jest do wszystkich zainteresowanych osób.

Jeżeli planujesz negocjacje, przygotuj się do niej sumiennie,

Umiejętność negocjacji w obecnych czasach jest bardzo ważna.

Współpraca z mediami umożliwia kształtowanie za ich pomocą opinii publicznej.

Jeden z podstawowych obszarów działalności współczesnej firmy.

Świat skonstruowany jest wedle pewnych zasad.

Skuteczne prowadzenie negocjacji z dłużnikami

 

Savoir vivre

Szkolenie skierowane jest do wszystkich osób, które chcą zdobyć profesjonalną wiedzę z tego zakresu

Jak Cię widzą, tak Cię piszą

Od najdawniejszych czasów człowiek spotykał się z ludźmi przy stole,

 

Rachunkowość i finanse

Prowadząc przedsiębiorstwo trzeba być przygotowanym na ciągłe zmiany.

Chcesz poznać metody zarządzania przedsiębiorstwem, budżetowania kosztów?

Lepsze zrozumienie przez Ciebie zasad i metod budżetowania

Nauczymy Cię umiejętnie i skutecznie reagować na wymówki i uniki dłużników.

Jeśli jesteś odpowiedzialny za sporządzanie sprawozdań finansowych

Umiejętne zarządzanie jest cechą , która pozwala przedsiębiorstwu na niekwestionowany zysk.

Chcesz wiedzieć jakimi mechanizmami rządzi się ustawa o podatku od towarów i usług?

Podatek VAT jest jednym z najtrudniejszych podatków do rozliczenia,

 

Fundusze unijne

Chcesz wiedzieć jak korzystać z zaawansowanych narzędzi
wspierających prowadzenie projektu?

Istnieją zasady, którymi trzeba się kierować,

Zapisz się na nasze szkolenie już dziś!

Zapoznanie z zasadami rozliczania projektów

Zdobądź odpowiednią wiedzę

Podatek VAT, PIT, CIT w projektach unijnych.

 

Sprzedaż i obsługa klienta

Chcesz zbudować dobrą pozycję swojej firmy?

Chcesz skuteczniej planować kampanie online?

Przyciągnięcie klientów do sklepu to trudna sztuka

Możliwość komunikowania się z innymi ludźmi jest bardzo ważna i potrzebna.

Chcesz poznać techniki i metody wywierania wpływu i przekonywania rozmówcy?

Współczesny świat to świat komunikacji.

Umiejętne przygotowanie się do rozmowy z klientem

Sztuka aktywnej sprzedaży.

Jeden z podstawowych obszarów działalności współczesnej firmy.

 

Szkolenia dla administracji publicznej

Masz wątpliwości w pracy codziennej?

Chcesz usystematyzować swoją wiedzę?

Możliwość zaspokajania podstawowych usług publicznych

Jak prowadzić intensywne i rozbudowane działania?

Specjalnie dla księgowych i skarbników przygotowaliśmy szkolenie

Jesteś osobą, która chce zostać profesjonalnie przygotowana?

Podatek VAT, PIT, CIT w projektach unijnych.

Profesjonalna sekretarka/asystentka to prawa ręka swojego przełożonego

 

Mediacje

Współcześnie sprawy cywilne rozwiązywane są za pomocą
nowoczesnych metod mediacyjnych.

Szkolenie daje możliwości pozasądowego rozstrzygania sporów

Mediacja jest procesem rozwiązywania konfliktów

Obecnie do rozwiązywania konfliktów gospodarczychstosuje się 

 nowoczesną metodę mediacji.

Mediacja jako proces rozwiązywania konfliktów za zgodą stron

 

Komputerowe - IT

Szkolenie skierowane jest dla osób stawiających pierwsze kroki

Skuteczny marketing w sieci.

Program wspomagający zarządzanie projektami,
czasem i finansami projektu.

Najbardziej znany język w systemach relacyjnych baz danych.

Od dziś wszystko będzie ciekawsze i bardziej kolorowe.

Arkusz kalkulacyjny wykorzystywany w firmach i instytucjach, ale także
 przez użytkowników domowych.

Program służący do tworzenia i edytowania wektorowej grafiki 2D.

Chcesz  choć na chwilę zajrzeć do świata rodem z Hollywood?

 

Coaching

Niemożliwe staje się możliwe!

Rozwój menagera jest najważniejszy!

Najważniejsze są relację między ludźmi!

Metoda uczenia konstruktywnych zachowań.

Jak Cię widzą tak Cię piszą!

Doskonały menager sprawuje opiekę nad pracownikiem

Zostań przedsiębiorcą!

 

Językowe

Znajomość  języków obcych to podstawa na dzisiejszym rynku pracy

Szkolenia językowe ukierunkowane na księgowość oraz finanse.

Szkolenia językowe ukierunkowane na księgowość oraz finanse.

Intensywny trening językowy?

Z myślą o prawnikach..

Znajomość  języków obcych to podstawa na dzisiejszym rynku pracy

Znajomość  języków obcych to podstawa na dzisiejszym rynku pracy

Znajomość  języków obcych to podstawa na dzisiejszym rynku pracy

 

BHP

Razem możemy zadbać o bezpieczeństwo Twoich pracowników.

Podstawową jednostką bezpieczeństwa jest dobrze przeszkolony zespół pracowników !

Z nami poczujesię bezpiecznie i komfortowo w swojej pracy.

Bezpieczeństwo i higiena pracy to podstawa…

Przygotowana firma to sprawdzona firma.

Dobrze wyszkolony pracownik to efektywny pracownik.

Zdobyta wiedza, umiejętności oraz przygotowanie...

Z nami nawet pożar nie może być zaskoczeniem.

 

Pierwsza pomoc

Razem możemy uratować czyjeś życie.

Gdzie jesteśmy?

Kraków, Tarnów, Katowice, Rzeszów, Zakopane, Mielec...
Telefon:
+48 660 955 451

Stay Tuned

Dołącz do nas: